ÇAĞDAŞ FLÜT RETROSPEKTİFİ

“Çağdaş Flüt Retrospektifi” 20.yy solo flüt eserlerinin yer aldığı bir konser projesidir. 20.yy çağdaş flüt müziğinde öne çıkan solo flüt eserlerinin seslendirildiği konser, 1913 – 2013 arası 100 sene içerisinde flüt çalgısında değişen teknik, tını ve anlatım özelliklerinin yeni teknikler ile nasıl değişim gösterdiğini gözler önüne sermektedir.

            Ayrıca proje kapsamında bulunan, kompozisyon ve flüt öğrencilerinin katılımına açık bir çalıştay(workshop) bulunmaktadır. Çağdaş flüt tekniklerinin örnekler verilerek detaylı anlatımın bulunduğu ve potansiyel sorunlara ilişkin ayrıntılı bilgi verilen çalıştay, öğrenci ve akdemisyenler tarafından büyük ilgi görmektedir.

31 Mayıs 2016 

Yaşar Ünİversİtesİkonser-afis (1)-page-001 (1)

9 Mayıs 2016

Uludağ Ünİversİtesİ

13177877_10154369978972448_3867281933482629346_n

6 Mayıs 2016 

Başkent ÜnİversİteSİposter01-page-001

22 Mart 2016

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ22.03.2016